Thẻ Alt là gì?
Bài viết mới, Marketing

Thẻ Alt là gì trong Seo? Cách tạo thẻ Alt cho hình ảnh

Thẻ Alt là gì là thẻ mô tả nội dung cho hình ảnh trong các bài viết post/page trên website của bạn. Alt được viết tắt cho từ Alternative có nghĩa là thay thế, có khả năng thay thế. Thẻ Alt sẽ giúp người dùng hiểu được nội dung hình ảnh nếu như vì một lý do […]

Bài viết mới, Marketing

Từ khóa là gì? Từ khóa nghĩa là gì trong seo?

Từ khóa là gì là từ/cụm từ trong một câu, một đoạn, một văn bản, xác định một chủ đề, một đối tượng hoặc một khái niệm. Khi người dùng cần tìm kiếm thông tin trên Internet họ điền một số thông tin trên công cụ tìm kiếm, đó chính là từ khóa. Từ khóa gần như […]

Marketing

Marketing Online là gì? Cách hình thức làm marketing online hiệu quả

Marketing online là gì là tiếp thị trực tuyến, hoạt động quảng cáo, tiếp thị sản phẩm thông qua các công cụ Internet, ứng dụng các công nghệ máy tính/các phương tiện điện tử với mục đích nâng cao hiệu quả quảng bá sản phẩm, dịch vụ tới người tiêu dùng. Hiện nay, việc mạng […]