Backlink là gì?
Marketing

Backlink là gì? Cách tạo và đi backlink hiệu quả

Backlink là gì là liên kết trả về. Bất cứ một trang web nào có liên kết đến một trang web khác đều được gọi là backlink (back=trở lại, link=liên kết). Backlink là một yếu tố chính để đánh giá thứ hạng của website. Trước đây một trang với nhiều backlink (liên kết trả về) […]