Thẻ Alt là gì?
Bài viết mới, Marketing

Thẻ Alt là gì trong Seo? Cách tạo thẻ Alt cho hình ảnh

Thẻ Alt là gì là thẻ mô tả nội dung cho hình ảnh trong các bài viết post/page trên website của bạn. Alt được viết tắt cho từ Alternative có nghĩa là thay thế, có khả năng thay thế. Thẻ Alt sẽ giúp người dùng hiểu được nội dung hình ảnh nếu như vì một lý do […]