Bài viết mới, Marketing

Từ khóa là gì? Từ khóa nghĩa là gì trong seo?

Từ khóa là gì là từ/cụm từ trong một câu, một đoạn, một văn bản, xác định một chủ đề, một đối tượng hoặc một khái niệm. Khi người dùng cần tìm kiếm thông tin trên Internet họ điền một số thông tin trên công cụ tìm kiếm, đó chính là từ khóa. Từ khóa gần như […]